Club You Alblasserdam Receptie Impressie

PRIVACY STATEMENT

In dit privacy statement beschrijven wij op welke wijze wij met uw persoonsgegevens omgaan. 

De inhoud van deze privacy statement is van toepassing op onze vestiging Club You Health Fitness & Sports B.V. en onze website www.clubyou.nl Door onze vestiging en/of onze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze privacy statement.


Afsluiten lidmaatschap. Door een lidmaatschap bij Club You Health Fitness & Sports B.V. af te sluiten en door het bezoeken van onze website www.clubyou.nl gaat u akkoord met de hier vermelde verwerking van uw persoonsgegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).


Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Met behulp van deze gegevens kan Club You Health Fitness & Sports B.V. haar leden direct dan wel indirect identificeren.


Welke informatie verzamelen wij? In het kader van de dienstverlening van Club You Health Fitness & Sports B.V. worden bij uw inschrijving uw persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld uw NAW-gegevens, e-mailadres, geboortedatum, betalingsgegevens en telefoonnummer, verzameld en verwerkt. Ook wordt overige informatie met betrekking tot uw lidmaatschap en/of bezoek van de website (aantal bezoeken, voorkeuren, etc.) verzameld en verwerkt.


Voor welke doel verzamelt Club You Health Fitness & Sports B.V. deze informatie? Jouw persoonsgegevens zullen worden gebruikt ter registratie en uitvoering van jouw sportlidmaatschap. Daarnaast kan Club You Health Fitness & Sports B.V. deze gegevens gebruiken om je per e-mail of anderszins te informeren over producten, diensten of speciale acties van Club You Health Fitness & Sports B.V. die voor jouw interessant kunnen zijn. Club You Health Fitness & Sports B.V. kan je ook na afloop van jouw sportlidmaatschap benaderen voor marketing doeleinden, tenzij je hebt aangegeven geen marketing gerelateerde berichten van Club You Health Fitness & Sports B.V. te willen ontvangen.


Worden jouw gegevens overgedragen? Club You Health Fitness & Sports B.V. kan jouw persoonsgegevens overdragen aan derden indien dat wettelijk verplicht is. Voor elke andere verwerking van jouw persoonsgegevens zal Club You Health Fitness & Sports B.V. jou expliciete voorafgaande toestemming vragen indien dit vereist is op grond van de Wbp.


Is jouw informatie veilig? Club You Health Fitness & Sports B.V. gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die je aan ons toevertrouwt. Zo zorgt Club You Health Fitness & Sports B.V. ervoor dat jouw gegevens goed beveiligd zijn, en dat alleen daartoe geautoriseerde personen binnen Club You Health Fitness & Sports B.V. toegang hebben tot jouw gegevens.

Club You Health Fitness & Sports B.V. bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.


Wijzigingen. Club You Health Fitness & Sports B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van onze cookiebeleid en privacy statement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie is gewijzigd.

HEB JE NOG VRAGEN VOOR ONS?

Deel deze dan dan gerust via onderstaande formulier. Wij nemen dan zsm contact met je op om je vragen te bespreken en te, waar mogelijk, te beantwoorden.

Neem contact op!

Contactgegevens

Contactinformatie
Club You Health Fitness & Sports
Plantageweg 25
2951 GN Alblasserdam
info@clubyou.nl
078 691 4217
BTW nummer: NL818239086B01
KvK nummer: 24418243


Of vind ons op social media